Home Articole Prohibitia 2007

Articole si noutati din pescuit!

(Tehnici de pescuit, legislatie, pescuit pe mapamond)


  • favorite_border
Prohibitia 2007
  • Autor: -
  • thumb_up 1 likes
Rubrica: Legislatie

Fishing fish crap pescuit sportiv pescari peste rapitor

Legislatie


Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR MINISTERUL MEDIULUI
SI DEZVOLTARII RURALE SI GOSPODARIRII APELOR


in temeiul art. 3825 d in Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
in baza art. 9 al in . (6) d in Hotararea Guvernului nr.155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
in baza art. 5, al in . (8 ) d in Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare:
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 1056 d in 08.03.2007 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:

SECTIUNEA I
Zone si perioade de prohibitie

Art. 1 Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in bazinele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, si pe zonele de frontiera, pe o durata de 45 de zile, in perioada 09 aprilie – 23 mai inclusiv, cu exceptia celor prevazute in prezentul ordin.

Art. 2 in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice pe o durata de 90 de zile, in perioada 01aprilie – 30 iunie inclusiv.

Art. 3 Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
a) Dunarea Veche intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile, in perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
b) sectorul de pe Dunarea Veche cuprinsintre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
c) lacul Gasca d in Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
d) lacul Erenciuc, in tot timpul anului;
e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe d in zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
f) pe Dunare in perioada 15 februarie – 15 mai cu exceptia pescuitului de reproducatori de sturioni in stare vie, in urmatoarele zone:
Mm 54, 5 - 56, 5 – Isaccea
Mm 65, 5 - 66.5 – Far
Mm 67 - 67, 5 - Groapa Catargului
Mm 67.5 - 68.5 – Pluton
Mm 68, 5 - 69, 5 – Toana Noua
g) pe Bratul Borcea in perioada 15 aprilie – 01 iunie cu exceptia pescuitului de reproducatori de sturioni in stare vie, in urmatoarele zone:
km 32, 0 - 40 – Stelnica
km 43 - 49 - Fetesti Oras
km 220 Stancuta – km 223 Dunarea Inferioara
h) pescuitul reproducatorilor de sturioni in stare vie se face numai in timpul zileiintre orele 05 – 20.

Art. 4 Se declara zone cu regim de protectie integrala pentru resursele acvatice vii d in Marea Neagra urmatoarele:
a) zona strict protejata Sacal in – Zatoane;
b) zona strict protejata a Rezervatiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitata de coordonatele: NV: 43 47' lat. N si 28 35'18” long. E; NV: 43 47' lat. N si 28040' long. E; NV: 43 44'20” lat. N si 28 35'18” long. E; NV: 43 44'20” lat. N si 28 40' long. E.

SECTIUNEA II
Specii si perioade de prohibitie

Art. 5 (1) Se interzice pescuitul anumitor specii de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiucii, pe o durata de 40 de zile in perioada 15 februarie - 26 martie in anii 2007 si 2008; in perioada 09 aprilie – 07 iunie pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv si a momelilor artificiale;
b) lostritei, pastravului de mare si mihaltului, tot timpul anului;
c) pastravului indigen, pastravului fantanel si al coregonului, pe o durata de 228 de zile, in perioada 15 septembrie 2007 - 30 aprilie 2008, iar al lipanului, pe o durata de 152 de zile, in perioada 1 ianuarie - 31 mai, in anii 2007 si 2008;
d) in marea teritoriala se interzic:
- pescuitul rechinului si calcanului, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie - 15 iunie inclusiv;
- pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv d in ZEE (Zona Economica Exclusiva);
- recoltarea rapanei pe o durata de 60 de zile, in perioada 1 iulie - 29 august inclusiv si a midiei fixate pe stanci si diguri, pe o durata de 90 de zile, in perioada 1 martie - 29 mai inclusiv, in anii 2007 si 2008;
- celelalte specii marine de pesti sunt permise la pescuit tot timpul anului.

Art. 6 Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare in anul 2007 se stabileste, pe sectoare, dupa cum urmeaza:
a) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 7 zile, in perioada 9 – 15 aprilie inclusiv;
b) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43 pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 20 de zile, in perioada 11 - 30 aprilie inclusiv;
c) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845, 6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 26 aprilie – 25 mai inclusiv.

SECTIUNEA III
Unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor de plasa si metode de pescuit

Art. 7 in activitatea de pescuit in scop comercial se interzice folosirea:
a) la pescuitul mar in a avelor de orice tip, ohanelor, setcilor in deriva a caror lungime totala este mai mare de 2, 5 km, precum si a setcilor de calcan confectionate d in ate cu finetea mai mica de 6, 350 m/kg;
b) traulului in zona marina sub izobata de 20 m;
c) uneltelor tip draga si traulului de fund in marea teritoriala;
d) setcilor si a avelor de orice tip in Complexul Razim - Sinoie si in lacurile litorale;
e) setcilor si avelor de orice tip tractate ;
f) navoadelor in reteaua de canale, garle si sahale ;
g) uneltelor de tip prostovol, napatca si trandadaie, precum si a laptasului, in zona RBDD;
h) navoadelor, pe o durata de 154 de zile, in perioada 10 aprilie - 10 septembrie inclusiv, in Delta si in Lunca inundabila a Dunarii, si in perioada 1 aprilie - 1 octombrie in Complexul Razim-Sinoie si in celelalte lacuri litorale;
i) setcilor si avelor de orice tip in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul
Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” in perioada 1 iulie - 31 august;
j) setcilor de scrumbie in perioada 1 august 2007 - 1 martie 2008 inclusiv;
k) uneltelor de pescuit tractate de tip traul si navod pe Dunare si pe bratele sale;
l) uneltelor de plasa in raurile si lacurile naturale d in zona de munte;
m) carmacelor si carmacutelor in bazinele piscicole naturale;
n) uneltelor de pescuit d in plasa monofilament;
o) setcilor, fara marcarea pozitiilor acestora si a marcilor de identificare;
p) utilizarea lavelor (siruri de setci) mai lungi de 1 km si instalarea la distante mai mici de 0,5 km, intre lave si minimum 0,5 km, intre capetele acestora.

Art. 8 Este interzisa utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa mai mici de:
a) a = 30 mm respectiv, 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile in deriva;
b) a = 20 mm respectiv, 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac instalate la stavilarele lacurilor litorale;
c) a = 7 mm respectiv, 2a = 14 mm, la camera de prindere a talienelor in zona
litoralului romanesc al Marii Negre;
d) a = 200 mm respectiv, 2a = 400 mm, atat in apele teritoriale cat si in afara acestora, la setcile de calcan;
e) a = 7 mm respectiv, 2a = 14 mm, la camasa traulelor in Marea Neagra;
f) a = 10 mm respectiv, 2a = 20 mm, la matita navoadelor de plaja;
g) a = 50 mm respectiv, 2a = 100 mm, la matita navoadelor in Complexul Razim-Sinoie;
h) a = 40 mm respectiv, 2a = 80 mm, la camerele de prindere ale vintirelor si talienelor de balta in Complexul Razim-Sinoie si in lacurile litorale;
i) a = 12 mm respectiv, 2a = 24 mm, la setcile de oblete in afara perimetrului Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”; pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” setcile de oblete sunt interzise;
j) a = 40 mm respectiv, 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip setci si ave;
k) a = 32 mm respectiv, 2a = 64 mm, la uneltele tip navod, vintire si taliene de balta.

SECTIUNEA IV
Dispozitii finale

Art. 9 Dimensiunile minime in centimetri ale pestilor si ale altor resurse acvatice vii care pot fi pescuite sunt celeinscrise in anexa nr. 4 d in Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10 Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura.

Art.11 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibitia pescuitului in anul 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 d in 10 aprilie 2006.

Art. 13. Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
Dan Stefan MOTREANU

Ministrul mediului si gospodaririi apelor
Sulfina BARBU

Publicat in Monitorul Oficial nr. 238/05.04.2007


 


Pag:

 


fiber_newStiri

Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie-2 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie-2 iunie inclusiv ... [...]

fiber_newStiri

Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2020, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]