Home Articole ORDIN Nr. 342/28.05.2008 - Dimensiuni legale pesti

Articole si noutati din pescuit!

(Tehnici de pescuit, legislatie, pescuit pe mapamond)


  • favorite_border
ORDIN Nr. 342/28.05.2008 - Dimensiuni legale pesti
  • Autor: -
  • thumb_up 1 likes
Rubrica: Legislatie

privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 410 din 2 iunie 2008

Avand in vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.676 din 7 mai 2008, Adresa Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii nr. 1.837 din 12 mai 2008, Adresa Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" nr. 1.726 din 18 aprilie 2008 si Adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura-Galati nr. 1.423 din 15 aprilie 2008, in temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si al art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba dimensiunile minime, in centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Dimensiunile minime in centimetri ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit din raul Prut si din lacul de acumulare Stanca-Costesti sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003.

Art. 3. - Marimea pestelui, stabilita pentru pescuit, este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.

Art. 4. - Speciile de pesti nenominalizate in anexa nu sunt restrictionate la pescuit in functie de dimensiunea minima, cu exceptia sturionilor si lostritei, care sunt interzisi la pescuit.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXA

Dimensiunile minime, in centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic

1. Avat (Aspius aspius) 30 cm

2. Aterina (Atherina mochon) 7 cm

3. Babusca (Rutilus rutilus) 15 cm

4. Batca (Blicca bjioerkna) 15 cm

5. Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

6. Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

7. Caras (Carassius auratus) 15 cm

8. Caracuda (Carassius carassius) 17 cm

9. Cosac (Abramis sp.) 25 cm

10. Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm

11. Coregon (Coregonus sp.) 22 cm

12. Calcan (Scophthalmus maeoticus) 45 cm

13. Cambula (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20 cm

14. Chefal (Mugil sp.) 25 cm

15. Fusar (Aspro streber) 12 cm

16. Gingirica (Clupeonela cultriventris) 7 cm

17. Hamsie (Engraulis encrasicholus) 7 cm

18. Lin (Tinca tinca) 25 cm

19. Lipan (Thymallus thymallus) 25 cm

20. Morunas (Vimba vimba) 25 cm

21. Mreana (Barbus barbus) 27 cm

22. Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

23. Platica (Abramis brama) 25 cm

24. Pastrav (Salmo sp.) 20 cm

25. Rosioara (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

26. Rizeafca (Alosa caspio) 15 cm

27. Sabita (Pelecus cultratus) 20 cm

28. Rechin (Squalus acanthias) 120 cm

29. Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm

30. Somn (Silurus glanis) 50 cm

31. Scrumbie de Dunare (Alosa pontica) 22 cm

32. Scrumbie albastra (Alosa maeotica) 23 cm

33. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12 cm

34. salau (Stizostedion sp.) 40 cm

35. stiuca (Esox lucius) 40 cm

36. sprot (Spratus spratus) 7 cm

37. Vaduvita (Leuciscus idus) 30 cm

38. Raci (Astacus sp.) 9 cm

39. Scoica de rau (Unio pictorum) 8 cm

40. Broaste (Rana sp.) 30g/buc. cm

41. Cosas (Ctenopharingodon idella) 40 cm

42. Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm

43. Sanger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm

44. Midie (Mytilus galloprovincialis) 4,5 cm

45. Rapana (Rapana venosa) 5 cm


fiber_newStiri

Competitia oficiala se desfasoara in perioada 1-3 noiembrie 2019 pe Lacul Morii din Bucuresti (proba din barca) si pe Canalul Dambovita (de la Stavilarul Ciurel pana la Podul Grozavesti), proba de pe mal. [...]

fiber_newInfo

Competitia se va desfăsura in perioada 11-13 octombrie 2019 pe Lacul Ostroveni, din Ramnicu Valcea. Termenul limita de inscriere este 5 octombrie 2019. [...]